« Kosovo je mafijaska drzava » : Govor Žan Luk Šafhausera, francuskog EU poslanika u Strazburu (2016.02.03).

Full debate  (Izvješće o napretku Srbije za 2015) on the European Parliament website : http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1454508099800