Jean-Luc Schaffhauser pochodzi z Alzacji. Urodzony w 1955,był pomocniczym wykładowcą na wydziale filozofii w wieku 19 lat. Zrezygnował z nauczania w wieku 23 lat.

Został parlamentarnym attaché Marcela Rudloffa,polityka bardzo zaangażowanego w sprawy Alzacji a latach 80. Marcel Rudolf był senatorem-burmistrzem i przewodniczącym Regionalnej Rady Alzacji.

Aż do 1992 roku, Jean-Luc Schaffhauser był odpowiedzialny za politykę ochrony środowiska i energetyczną, a także lokalny i terytorialny rozwój całego regionu Alzacji.

W 1986 roku, Jean-Luc Schaffhauser był jednym z członków założycieli (Alzackiego Instytutu IRCOD Regionalnej Współpracy na rzecz Rozwoju), organizacji, która niesie pomoc w rozwoju krajom trzeciego świata, w szczególności krajom afrykańskim. Został w pierwszym prezydentem IRCOD.

Jean-Luc Schaffhauser był również doradcą Jacues’a Chaban-Delmas do spraw decentralizacji(w latach 1986-88 był kilkakrotnie Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego). Brał udział w realizacji projektu AER (Zgromadzenie Regionów Europejskich).

W ramach swoich obowiązków służbowych we « Współpracy Regionów Europy », Jean-Luc Schaffhauser odwiedził Europę Środkową przed upadkiem muru berlińskiego,celem promocji powstania forum porozumienia i koordynacji dla krajów bloku wschodniego,idąc za radą swojego przyjaciela (Rocco Buttiglione)który był doradcą w sprawach krajów Europy Środkowej w Stolicy Apostolskiej.

Po upadku muru, został wybrany przewodniczącym Europejskiego Forum Demokratycznego, w imieniu prezydentów Europy Środkowej, przez Prezydenta Republiki Węgierskiej oraz reprezentantów wszystkich rządów Europy Wschodniej. Został również Prezesem Akademii Europejskiej, która zbiera przywódców znaczących fundacji europejskich w kwestii współpracy w strategicznych dla tych państw kwestiach : Energia, Obrona i Imigracja. Wyjechał do Rosji w 1991 roku w celu prowadzenia dialogu z Watykanem i Kościołem prawosławnym.

W 1992 roku, Jean-Luc Schaffhauser wycofał się z życia publicznego, i został niezależnym konsultantem i dyrektorem korporacyjnym. Pracował dla różnych firm, wprowadzając je na rynek Azjatycki,Europejski i Afrykański. W latach 2000-2008 pracował we francuskiej wytwórni lotnictwa cywilnego i wojskowego w Dassault. Jest konsultantem PDM, programu decentralizacyjnego w Banku Światowym w Afryce i Azji oraz konsultantem funduszu inwestycyjnego.

W 2004 roku został nominowany przez francuski rząd, do prowadzenia z francusko-rosyjskiego dialogu w sprawie efektywności energetycznej, w Rosji, kraju, gdzie był również konsultantem Dassault i Total.

W 2008 roku pracował w CAPEC nad zażegnaniem kryzysu, dobrze znanego we Francji oraz innych krajach w strefy euro. We współpracy z CAPEC we wrześniu 2009 Jean-Luc Schaffhauser wydał książkę zatytułowaną « Crise financière, stop ou encore ( » Kryzys finansowy, zatrzymać lub kontynuować « ) , a także inne książki: » Relance par le Pouvoir d’achat et l « investissement » (« Odrodzenie przez siły nabywczą i inwestyjce ») (wyd.Alain d’Iribarne, w styczniu 2011 roku).

W 2014 roku, Jean-Luc Schaffhauser zaangażował się w ruch polityczny « Rassemblement Bleu Marine », strukturę polityczną jednoczącą kilka niezależnych,partii patriotycznych wokół Marine Le Pen. Zbudował i prowadził listę Bleu Marine w wyborach samorządowych w Strasburgu, z której d

dwóch przedstawicieli dostało się do rady miejskiej.

Został wybrany do Parlamentu Europejskiego w maju 2014.